İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak benimsediğimiz “temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim” sloganından hareketle tüm çalışmalarımızda üst yönetimin liderliğinde, iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancıyla hareket etmekteyiz.

Bu anlayışla faaliyetlerimize yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

  • İSG yönetim sistemini oluşturmayı, uygulamayı, sürekliliğini sağlamayı ve geliştirmek için gerekli kaynakların varlığını güvence altına almayı,
  • İSG yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmeyi, hedefler ve yönetim programları oluşturmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde İSG ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirlemeyi, değerlendirmeyi ve riskleri azaltacak tedbirleri almayı, güvenli çalışma ortamı sağlamayı, ilgili kurulları kurmayı ve çalışmalarını desteklemeyi,
  • Çalışanlarımızı İSG alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir İSG bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı – iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmayı,
  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,
  • İSG konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,
  • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın, çalışan temsilcilerimizin ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı ve teşvik etmeyi, misillemelerden korumayı,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına faaliyetlerimize sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim taahhütte bulunduğu İSG politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.