Çevre Politikamız

Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak benimsediğimiz “temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim” sloganından hareketle tüm çalışmalarımızda üst yönetimin liderliğinde, yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası olarak kabul etmekteyiz. Bu anlayışla faaliyetlerimize yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

  • Sürdürülebilir Çevre Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmeyi, hedefler ve yönetim programları oluşturmayı,
  • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat şartları ve yasal düzenlemelere uymayı,
  • Temiz ve sağlıklı çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı,
  • Enerji ve Doğal kaynakları verimli kullanarak atıklarımızı minimum seviyeye indirmeyi,
  • Tüm faaliyetlerimizde tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf etmeyi, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamayı,
  • Çevreye yönelik sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi,
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bu riskleri azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
  • Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
  • Bu doğrultuda işletmelerimizde Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerimizi yöneterek, çevre yönetimi için gerekli kaynakların sağlanması ve etkin kullanımını güvence altına almayı taahhüt ederiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim taahhütte bulunduğu Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.