KALİTE

KALİTE YÖNETİMİ

TECHNOcast kaliteyi en üst düzeyde tutan üretim anlayışı ile yurt içi ve yurt dışı müşterilerine hizmet vermektedir. Entegre kalite yönetimi sistemimiz ve tam donanımlı laboratuvarımız sayesinde sadece ürün değil tüm süreç kalitesini güvence altında tutmak hedefimizdir.

Kalite yönetimi süreçlerimizi 6 ana başlık altında toplayabiliriz;

» Girdi Kalite Kontrol (GKK)
» Proses Kontrol
» Final Kontrol
» Testler
» Tedarikçi Yönetimi
» Raporlama

TECHNOcast, üretim kalitesini güvence altında tutmak öncelikli hedefi ile tüm sahaların tamamında yalın üretim tekniklerini (6 SIGMA, Kaizen, Poka Yoke, TPM, 5S vb…) uygulamaktadır. Bunların yanında müşteri odaklı çalışma felsefemizden yola çıkarak tüm üretim ve montaj bantlarında gerekli test ve diğer ekipmanlar yetkin mühendis kadromuz tarafından geliştirilmektedir.

ISO 9001 sertifikasına sahip olan işletmemizde kalite yönetim sistemi standartlar çerçevesinde kurulmuş ve başarıyla uygulanmaktadır. Saha otomasyonu, akıllı raf, FIFO ve barkod sistemi ile izlenebilirlik sağlanmaktadır.

Kalite Laboratuvarımızda Yapılan Testler

Hammadde Testleri

» MFI (Melt Flow Index)
» Glow Wire Testi
» Tracking (CTI) Testi

Yüzey Kalite Ölçüm Testleri

» Cross Cut Testi
» Parlaklık Ölçüm Testi
» Renk Ölçüm Testi
» Toz Boya Darbe Testi
» Toz Boya Kalınlık Testi
» Tuz Sprey Testi
» Korozyon Testi
» Mikroskop altında yüzey kontrol testi

Boyut Ölçüm Testleri

» 3 Boyutlu Ölçüm
» Yoğunluk Terazi Ölçümü

Diğer Testler

» Ömür testleri
» Mutfak testleri

Montaj Hattı Testleri

Montaj hat testlerimiz müşterilerimizin teknik ve uygulama ihtiyaçlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Testlerden bazıları su şekilde listelenebilir;

» Sızdırmazlık Testi
» Voltaj Testi
» Elektrik Akım Geçirgenlik testi
» Güç testi
» Yüksek gerilim testi

KALİTE POLİTİKAMIZ

Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş; vizyonu doğrultusunda gelişen teknolojileri kullanarak, deneyimli ve nitelikli iş gücü ile insanların hayatını kolaylaştıran teknolojik ürünleri yüksek kalite standartlarında sürekli geliştirerek üretmeyi prensip edinmiştir.

Bu anlayışla faaliyetlerimize yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

» Kalite yönetim sistemini oluşturmayı, uygulamayı, geliştirmeyi, sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak için hedefler belirlemeyi ve gerekli kaynakların varlığını güvence altına almayı,
» Müşteri odaklı düşünceye bağlı kalarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
» Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara tam uyumu sağlamayı,
» Süreçlerimizde risk ve fırsatları değerlendirerek, performansımızı sürekli geliştirecek yaklaşımları benimsemeyi,
» Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm iş süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,
» Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın eğitim ve denetim programları ile kalite bilincini artırmayı,
» Kalite Yönetim Sistemini tüm çalışanlarımızın katılımları ile desteklemeyi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı

Bu doğrultuda işletmelerimizde sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlanması adına faaliyetlerimize sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim taahhütte bulunduğu Kalite politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

TECHNOCAST Otomotiv San. ve Tic. AŞ., ana faaliyet konuları Elektrikli Ev Aletleri ( Elektrikli Vakum Süpürge, Blender, Kahve Makinesi vb.) olan, yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası kabul ederek, müşteri beklentilerine uygun, çevreye duyarlı, üretim hedeflerimizden taviz vermeden ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına, ulusal, uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere bağlı kalarak, kirlenmeyi önleyici iyileştirme ve teknolojik gelişmelerin yakından takibini ilke edinmiştir.

» Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat şartları ve düzenlemelere uymayı,
» Temiz ve sağlıklı çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı,
» Enerji ve Doğal kaynakları verimli kullanarak atıklarımızı minimum seviyeye indirmeyi,
» Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım, onarım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini araştırmayı,
» Çevreye yönelik sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi,
» Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için süreçlerimizi gözden geçirerek tedbirleri almayı,
» Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızın da çevre bilincini arttırmayı,
» Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerimizi yöneterek, çevre yönetimi için gerekli kaynakların etkin kullanımını güvence altına almayı,
» Sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesini, çevre yönetim sistemine katkıda bulunacak personelin yönetilmesini ve desteklenmesini taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak benimsediğimiz "temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim" sloganından hareketle tüm çalışmalarımızda üst yönetimin liderliğinde, yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası olarak kabul etmekteyiz. Bu anlayışla faaliyetlerimize yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

» Sürdürülebilir Çevre Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmeyi, hedefler ve yönetim programları oluşturmayı,
» Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat şartları ve yasal düzenlemelere uymayı,
» Temiz ve sağlıklı çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı,
» Enerji ve Doğal kaynakları verimli kullanarak atıklarımızı minimum seviyeye indirmeyi,
» Tüm faaliyetlerimizde tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf etmeyi, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamayı,
» Çevreye yönelik sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi,
» Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bu riskleri azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
» Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

Bu doğrultuda işletmelerimizde Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerimizi yöneterek, çevre yönetimi için gerekli kaynakların sağlanması ve etkin kullanımını güvence altına almayı taahhüt ederiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim taahhütte bulunduğu Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak benimsediğimiz "temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim" sloganından hareketle tüm çalışmalarımızda üst yönetimin liderliğinde, iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancıyla hareket etmekteyiz.

Bu anlayışla faaliyetlerimize yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

» İSG yönetim sistemini oluşturmayı, uygulamayı, sürekliliğini sağlamayı ve geliştirmek için gerekli kaynakların varlığını güvence altına almayı,
» İSG yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmeyi, hedefler ve yönetim programları oluşturmayı,
» Tüm faaliyetlerimizde İSG ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
» İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirlemeyi, değerlendirmeyi ve riskleri azaltacak tedbirleri almayı, güvenli çalışma ortamı sağlamayı, ilgili kurulları kurmayı ve çalışmalarını desteklemeyi,
» Çalışanlarımızı İSG alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir İSG bilincine erişmelerini sağlamayı,
» Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı – iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmayı,
» Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,
» İSG konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,
» Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın, çalışan temsilcilerimizin ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı ve teşvik etmeyi, misillemelerden korumayı,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına faaliyetlerimize sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim taahhütte bulunduğu İSG politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Bu politika Technocast Otomotiv Ticaret San. ve Tic.  A.Ş' nin daha iyi bir gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini taahhüt eder.

»Çocuk İşçilik (Reşit Olmayan Çalışanlar): Çocukların sağlıklı gelişimleri için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi, stajyer ve çırak gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaşı dikkate almayı ve yasalara uygun çalıştırmayı, 
»İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu, 
»Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal Uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin arttırılmasını,
»Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebi ile çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,
»Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın ön gördüğü şekilde ödenmesini, 
»Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanunda ve yönetmeliklere bağlı kalarak uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların kurallarını takip etmeyi,
»Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa dine ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olmayacağını,
»İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi,
»Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,
»Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını, 
»Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Değerlerimiz köklerini saygıdan alıyor Kendimize saygı, değerlerimize saygı, çeşitliliğe saygı ve geleceğimize saygı.  Bu doğrultuda çalışanlar arasında cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı yapmadan; kültürel ve kişisel farklılıklara değer verildiğini ve çalışanların farklılıklarıyla ve çeşitliliğin katacağı değerin bilincinde olan,
»Tedarikçi Yönetimi: Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabetçi olabilmek adına yakın çevredeki tedarikçiler öncelikli olmak üzere, ulusal ve global tedarik alternatiflerinin tümünü değerlendirmeyi, Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla, tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini desteklemeyi, 
»İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip,
daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacı ile eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara Technocast Otomotiv standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,
»Çevre: Her türlü çevresel uygulamanın başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için çalışanlarının
farkındalığı öncelikli odak alanı olarak belirlemeyi, su ve enerjinin duyarlı ve sorumlu bir şekilde temin edilmesi ve kullanılmasını ürün ve hizmetlerine bağlı olarak oluşan atıklarımızın minimize edilmesi için tedarikçiden kullanıma kadar olan süreçler dahil olmak üzere oluşan atıkların etkin atık yönetimini sağlamayı,
»Eğitim: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek
olmak için şirket dışı eğitimler düzenlemeyi düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısı ile şirketin sürekli gelişimini sağlamayı, taahhüt eder.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.
Anladım