İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TECHNOcast İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası insana saygıya dayanmaktadır.  

TECHNOcast OHSAS 18001 standartlarına bağlı kalarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini kurmuş,

çalışanlarda iş güvenliği bilincini sağlamak ve işçi sağlığı ve güvenliğini tehlikeye alacak riskleri

azaltmayı hedefleyerek politikasını oluşturmuştur.

TECHNOcast İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası;

  • Çalışma Bakanlığı Mevzuatları içinde yer alan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları Hakkında Tüzük içerisinde belirtilen gerekleri yerine getirileceğini, bu politikanın uygun zaman aralıklarında ya da gerektiğinde gözden geçirileceğini ve bu yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası, meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmeyi,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerini yapmak, kaza ve acil durumun oluşması durumunda zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp, uygulamayı,
  • Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı – iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.