ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

TECHNOcast, ana faaliyet konuları olan plastik enjeksiyon ve alçak basınçlı alüminyum döküm alanlarında müşteri beklentilerine uygun, kaliteli ve çevreye duyarlı üretim yapmayı hedeflemektedir. TECHNOcast, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına bağlı kalarak çevre programını ve hedeflerini oluşturmuş, çevre politikasını belirlemiştir.  TECHNOcast çevre politikası ve hedefleri çerçevesinde çevre kirliliğini azaltıcı ve önleyici sürekli iyileştirme faaliyetlerini uygulamayı ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi  ilke edinmiştir.

Çevre Politikamız                                      

  • Çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
  • Çevreye duyarlı teknoloji seçmek, faaliyetlerimizden kaynaklı atıklarımızı en aza indirmek ve kontrol altında tutmak,
  • Çevre kirliliğini kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
  • Enerji tasarrufu sağlayacak girişimleri desteklemek ve etkin üretim planlaması yaparak hammadde, enerji ve işgücü israfını önlemek,
  • Çalışanlarımızda çevre bilincinin yerleşmesini sağlayarak toplumsal çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak
  • Çevreye yönelik sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi sağlamak,
  • Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için süreçlerimizi ve etkilerini sürekli gözden geçirerek tedbirleri almak,

olarak özetlenebilir.